Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Prawa i Administracji » Prawo

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Prawo Prawo - Magisterskie stacjonarne Prawo - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia prawnicze w Uczelni Łazarskiego dają możliwość poznania skomplikowanych zagadnień prawnych nie tylko z punktu widzenia teorii, ale i praktyki. Studenci mają okazję bezpośredniego zapoznania się z procesami stosowania prawa oraz przebiegiem procesu cywilnego i karnego, ponadto przygotowują pisma procesowe oraz poznają zasady działania urzędów administracji publicznej i samorządowej. Naszą dewizą w dydaktyce jest innowacyjność i angażowanie studentów w działania niestandardowe.


Specjalizacja cywilna i gospodarczo-handlowa


Studenci wybierający tę specjalizację nabywają wiedzę z zakresu prawa cywilnego, zapoznają się z teorią zawierania umów, poznają prawo ochrony własności intelektualnej, prawo reklamy, konkurencji, prawo podatkowe i ubezpieczeń gospodarczych. Poznają uregulowania dotyczące postępowania egzekucyjnego, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego i prawa bankowego. Absolwent tej specjalizacji jest przygotowany do pracy na stanowisku doradcy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także jako radca prawny, sędzia, adwokat, czy notariusz.


Specjalizacja karna


Specjalizacja karna zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu materialnego, procesowego i wykonawczego prawa karnego, prawa i postępowania karnego skarbowego, kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego gospodarczego, czy międzynarodowego prawa karnego. Studenci poznają pracę lekarzy sądowych, ekspertów kryminalistyki oraz psychiatrów i psychologów sądowych. Absolwenci tej specjalizacji są przygotowani do pracy w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości i organach skarbowych, a w szczególności do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy adwokata.