Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Wydział Prawa i Administracji
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Prawa i Administracji

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Prawo Prawo - Magisterskie stacjonarne Prawo - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Administracja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Master in Public Administration Master in Public Administration - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe
American MBA American MBA - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe

O Wydziale


Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajmuje wysoką pozycję wśród innych wydziałów prawa w Polsce. Dowodem tego są czołowe lokaty w corocznych rankingach, w tym najwyższa w kategorii uczelni niepublicznych. Pozycję tą Wydział zawdzięcza przede wszystkim wybitnej kadrze naukowej, prowadzonym badaniom naukowym, nowoczesnym metodom dydaktycznym oraz szeroko zakrojonej wymianie międzynarodowej. W chwili obecnej na Wydziale zatrudnionych jest osiemdziesięciu nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się zarówno najwybitniejsi przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, jak i osoby o znaczącym doświadczeniu praktycznym, niezwykle istotnym przy nauczaniu prawa. Są to zatem wybitni profesorowie oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokaci, partnerzy największych polskich kancelarii, radcowie prawni, prokuratorzy. Młoda kadra naukowa Wydziału nieustannie doskonali swoje kompetencje naukowo-dydaktyczne, czego wyrazem jest wzrastająca z roku na rok liczba doktoratów uzyskiwanych przez asystentów Wydziału.

Od 25 września 2006 r. Wydział Prawa i Administracji (jako pierwsza uczelnia prywatna w Polsce) ma prawo nadawania stopnia doktora nauk prawnych. W ciągu tego stosunkowo niedługiego okresu Wydział nadał już 10 takich stopni.

Wydział Prawa i Administracji w Uczelni Łazarskiego zasłużenie cieszy się wysoką renomą wygrywając od trzech lat w rankingach „Gazety Prawnej”. Jako pierwszy wśród niepublicznych wydziałów w Polsce uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora prawa. To wielki atut, który czyni naszą Uczelnię równoprawnym partnerem uniwersyteckich wydziałów prawa. Wdrożyliśmy już program International Legal Skills dający praktyczne umiejętności stosowania prawa międzynarodowego oraz "ścieżkę europejską" , która przygotowuje do pracy i zdawania egzaminów do instytucji i struktur Unii Europejskiej. W ramach utworzonego pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kolegium Administracji Publicznej przygotowujemy według zmodyfikowanych programów uwzględniających wiedzę z trzech obszarów: prawa, ekonomii i zarządzania, specjalistów administracji publicznej, samorządowej i europejskiej.


Władze Wydziału


Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Lasocik

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Lasocik
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

sędzia Jerzy Stępień

sędzia Jerzy Stępień
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Jerzy Rychlik

dr Jerzy Rychlik
Prodziekan Wydziału ds. toku studiów na kierunku Administracja

dr Anna Konert
Prodziekan Wydziału ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Kolegium Dziekańskie

prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Anna Konert - Prodziekan wydziału ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

dr Jerzy Rychlik - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. Kierunku Administracja

sędzia Jerzy Stępień - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. rozwoju studiów administracyjnych

mgr Jacek Kośla - Pełnomocnik Dziekana ds. toku studiów


Kadra Naukowa


dr Affek Mariusz

Prof. dr hab. Ajnenkiel Andrzej

mgr Bogdzio Robert

dr Bożym Piotr

dr Brzeziński Piotr

mgr Brzeziński Przemysław

mgr Buczkowski Przemysław

dr Cabaj Janusz

mgr Ceglarek Natalia

Prof. dr hab. Chrzanowski Wiesław

mgr Chudaś Dariusz

dr doc. Ciepła Helena

Prof. Dębicki Marek

dr hab. Frieske Kazimierz

mgr Godlewski Mariusz

mgr Golat Katarzyna

mgr Grupiński Ryszard

dr hab. Gwiazdowski Robert

dr hab. Hoc Stanisław

mgr Janiszowski-Downarowicz Rafał

dr Kawecki Andrzej

dr Kleniewska Irena

dr hab. Knoppek Krzysztof

dr Kocel-Krekora Zofia

dr Komorowski Edward

dr Konert Anna

dr Kosonoga Jacek

mgr Kośla Jacek

dr Kowalski Jerzy

mgr Kowalski Paweł

mgr Kozak Małgorzata

mgr Kreps Magdalena

Prof. dr hab. Kruk-Jarosz Maria

mgr Kultys Karolina

dr Kursa Sławomir

dr Laskowska Marzena

dr hab. Lasocik Zbigniew

dr hab. Lempa Florian

mgr Leszczyńska Karina

Prof. dr hab. Majchrzycka-Guzowska Alina

mgr Majewski Łukasz

Prof. dr hab. Masewicz Walery

mgr Matusiak Arkadiusz

dr Mężykowska Aleksandra

mgr Milan Ewelina

dr Morawska Sylwia

dr hab. Muszyński Mariusz

Prof. dr hab. Nieznański Edward

dr hab. Olejniczak Adam

mgr Olszówka Marcin

dr Rycak Magdalena

dr Rychlik Jerzy

dr hab. Rydlewski Grzegorz

mgr Sekuła Małgorzata

mgr Sieradzka-Kośla Anna

Prof. dr hab. Skupiński Jan

Prof. dr hab. Sławik Karol

dr Sozański Jarosław

dr hab. Stefański Ryszard

Sędzia Stępień Jerzy

dr Strzelczyk Ryszard

mgr inż. Sujkowska Maja

mgr Szczepańska Ilona

dr Szczygielski Krzysztof

dr hab. Szlęzak Andrzej S.

dr Szustakiewicz Przemysław

dr Szymanek Jarosław

mgr Halina Wałaszewska-Sienkiewicz

dr Wesserling Janusz

Prof. dr hab. Wojtczak-Szyszkowski Jerzy

dr Zając Bogusław

dr Zaleśny Jacek

mgr Zawisza Grzegorz

dr Zygmont Bogumił


Kontakt


Wydział Prawa i Administracji

   e-mail, terminy
 pokój  tel

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Lasocik

z.lasocik@lazarski.edu.pl  361a 309 
Gabinet Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
     
Monika Tkaczyk, Asystentka Dziekana m.tkaczyk@lazarski.edu.pl  361 309 
     fax 304
Małgorzata Gajewska-Prekurat, Asystentka Dziekana ds. prawnych m.gajewska-prekurat@lazarski.edu.pl   314
Prodziekani Wydziału Prawa      
dr Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałki
16.00 – 17.00
Soboty zjazdowe
15.50 – 16.50

 361b 307
dr Jerzy Rychlik

j.rychlik@lazarski.edu.pl

Dyżury w miesiącu lipcu:
wtorek
13.00 - 14.00
czwartek
13.00 - 14.00

 361b 307
Pełnomocnik Dziekana
ds. toku studiów
mgr Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl

Dyżury we wrześniu:
poniedziałki i środy  10.00 - 12.00

 268 317 
Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji
Bożenna Brzozowska
b.brzozowska@lazarski.edu.pl  362 313
Koordynator ds. międzynarodowych
Iwona Wojtalik
i.wojtalik@lazarski.edu.pl  269  319
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji -
obsługa studentów

dziekanat.pd@lazarski.edu.pl

Obsługa Studentów w dniach
01 lipca - 11 września 2010r.:

PONIEDZIAŁEK
10.00 - 18.00
WTOREK
10.00 - 16.00
CZWARTEK
10.00 - 16.00
  311
312
     fax 310
       
Katedra - Wydział Prawa i Administracji
  270
271
570
571
Pracownia Kryminalistyki
dr Bogusław Zając
   O1 303
Informacje dla Kandydatów prawo@lazarski.edu.pl   505