Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Wydział Prawa i Administracji » Master in Public Administration » Magisterskie uzupełniajace niestacjonarne wieczorowe
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Prawa i Administracji » Master in Public Administration » Magisterskie uzupełniajace niestacjonarne wieczorowe

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Master in Public Administration Master in Public Administration - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe

O Kierunku


Master In Public Administration

 

Studia II stopnia na kierunku „Master in Public Administration” realizowane
w ramach w Projektu „Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej  na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP”, współfinansowanego  przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka,  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

 

 

 


Cel


Kierunek Master in Public Administration zawiera program nauczania oparty o praktyki najlepszych ośrodków akademickich w kraju i na świecie. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania, warsztatów czy case studies.


Głównym celem studiów jest pogłębienie wiedzy o procesach zachodzących w administracji publicznej oraz organizacjach non-profit.


Szczególny nacisk w programie kształcenia położony został na przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających absolwentom na prowadzenie profesjonalnych analiz oraz rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych ze sferą ich działalności zawodowej.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do samodzielnego opracowywania projektów w zakresie administracji publicznej, koordynowania zespołów pracowniczych oraz podejmowania decyzji zgodnych z poszanowaniem prawa oraz zasad etyki.
 


Program studiów


Organizacja zajęć

 

 • studia „Master in Public Administration” trwają 4 semestry
 • plan zajęć obejmuje ogółem 740 godzin dydaktycznych
 • zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki  –  od godz. 17:00 do 21:15 z dwoma 15 minutowymi przerwami

Zasady rekrutacji


 O udział w rekrutacji na studia Master in Public Administration mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów posiadający tytuł zawodowy co najmniej licencjata lub równoważny uzyskany za granicą
 • osoby, które potwierdzą znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2, tj. dostarczą do biura sekretarza Programu Master in Public Administration certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (m.in.: TELC, TOEFL, FCE, CAE, LCCI, BEC) i pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną.

 

Aby zostać studentem na kierunku Master in Public Administration, należy:

 • prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy  – dostępny w biurze sekretarza studiów lub na stronie internetowej www.lazarski.edu.pl,

oraz złożyć komplet dokumentów:

 • dowód tożsamości do wglądu i skopiowania przez sekretarza studiów
 • kserokopię świadectwa dojrzałości lub dokument równoważny, odpis wykonany przez komisję egzaminacyjną, a w przypadku starej matury – odpis wykonany przez szkołę;
 • dyplom ukończenia studiów, a w przypadku uzyskania dyplomu za granicą - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • 4 fotografie (37-50 mm) podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem;
 • certyfikat potwierdzający znajomości języka angielskiego, m.in.: TELC, TOEFL, FCE, CAE, LCCI, BEC na poziomie przynajmniej B2.

Kontakt


Dyrektor Programu:
Sędzia Jerzy Stępień
e-mail: j.stepien@lazarski.edu.pl
tel.: (+48 22) 54 35 552 

 

Sekretarz Programu
Marta Półkoszek
e-mail: m.polkoszek@lazarski.edu.pl  
tel.: (+48 22) 54 35 554
fax.: (+48 22) 54 35 559

 

Obsługa Studentów w roku akademickim 2009/2010

 

Dyżur Sekretarza Studiów
Imię i nazwisko: Marta Półkoszek
Miejsce dyżuru: Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy WSHiP ( 9p.) pok. nr 5
Godzina i dzień dyżuru: Wtorek: 16:00 – 17:30

e-mail: m.polkoszek@lazarski.edu.pl

 

Dyżur Opiekuna Naukowego
Imię i nazwisko: dr Igor Zachariasz
Miejsce dyżuru: Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy WSHiP ( 9p.) pok. nr 3
Godzina i dzień dyżuru: Wtorek: 16:00 – 18:30, Czwartek: 16:00 – 18:30
tel.: (+48 22) 54 35 553
e-mail:
i.zachariasz@lazarski.edu.pl