Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Wydział Prawa i Administracji » Administracja
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Prawa i Administracji » Administracja

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Administracja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

SpecjalnościSpecjalności 

 

Studia licencjackie samorządowa
europejska
zarządzanie publiczne
   
Studia magisterskie administracja rządowa i samorządowa
gospodarowanie nieruchomościami

O Kierunku


Nowatorski kierunek, nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy z obszaru prawa, ekonomii i zarządzania. Program studiów na Uczelni Łazarskiego: kierunek Administracja Publiczna - wiedza z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności w obszarze polskiej administracji publicznej, zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania banków, sadownictwa, prawa gospodarczego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu pracowników administracji samorządowej, rządowej a także pracowników służby cywilnej.

Studia kładą duży nacisk na zadnienia dotyczące gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami oraz politykę rozwoju regionalnego. Program obejmuje ponadto kwestie finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego, problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w UE, jak również szereg zagadnień szczegółowych, jak np.: ochrona środowiska naturalnego.

Dzisiaj wysoką pozycję zawodowa, zarówno w biznesie jak i administracji, gwarantuje znakomite wykształcenie. Absolwenci naszego programu studiów są doskonale przygotowani do pracy we wszystkich urzędach administracji publicznej, w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, czy fundacjach.

Jakość programu gwarantuje autorytet - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzy Stępień.

Społeczeństwo obywatelskie to również przyjazna i kompetentna administracja. W tym duchu uchwalony został przepis, na mocy którego pracownicy administracji odpowiedniego szczebla muszą legitymować się dyplomem wyższej uczelni. Wydział Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w pełni wypełnia postanowienia uchwały, prowadząc kierunek, nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy z obszaru prawa, ekonomii i zarządzania. Studia kładą duży nacisk na zagadnienia dotyczące z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności w obszarze polskiej administracji publicznej, zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania banków, sadownictwa, prawa gospodarczego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu pracowników administracji samorządowej, rządowej a także pracowników służby cywilnej.

Dzisiaj wysoką pozycję zawodową, zarówno w biznesie jak i administracji, gwarantuje znakomite wykształcenie. Absolwenci naszego programu studiów są doskonale przygotowani do pracy we wszystkich urzędach administracji publicznej, w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, czy fundacjach.

Jakie umiejętności nabywasz na studiach?

  • Jesteś przygotowany do pracy w sposób zapewniający przestrzeganie i właściwe interpretowanie przepisów prawa, ochronę interesów państwa, praw człowieka i obywatela oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi
  • Posiadasz kwalifikacje związane ze stosowaniem prawa, techniką legislacyjną, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz przygotowaniem i wykonaniem budżetu, zarządzaniem finansami publicznymi, absorpcją funduszy wspólnotowych oraz umiejętności dokonywania samodzielnej analizy i syntezy, zarządzania środkami finansowymi, materialnymi i informacjami.
  • Posiadasz umiejętności posługiwania się instrumentami pozwalającymi właściwie odczytywać istotę oraz konsekwencje zjawisk występujących w sferze polityki, gospodarki i stosunków międzynarodowych, które pozwolą objąć współzależności i mechanizmy współcześnie działające w środowisku.

 

Kim możesz zostać po ukończeniu kierunku Administracja?

  • Specjalistą zatrudnionym w organach administracji rządowej i samorządowej i europejskiej
  • Pracownikiem firm współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego
  • Specjalistą, zatrudnionym w organach samorządu terytorialnego
  • Doradcą w organizacjach non-profit