Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość - Licencjackie stacjonarne Finanse i rachunkowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe - Licencjackie stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Bachelor of Arts in Business Economics Bachelor of Arts in Business Economics - Licencjackie stacjonarne
Bachelor of Arts in International Relations and European Studies Bachelor of Arts in International Relations and European Studies - Licencjackie stacjonarne
Master of Science in International Business Economics Master of Science in International Business Economics - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Master of Arts in International Relations Master of Arts in International Relations - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
International Business Economics International Business Economics - Licencjackie stacjonarne
International Relations International Relations - Licencjackie stacjonarne

O Wydziale


Wydział Ekonomii i Zarządzania

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego możecie kształcić się w międzynarodowym środowisku - corocznie gościmy na naszej uczelni studentów z ponad 30-stu krajów, a nasi wykładowcy legitymują się bogatym doświadczeniem zdobytym na zagranicznych uczelniach, w instytucjach oraz korporacjach międzynarodowych. Aby sprostać wyzwaniom zglobalizowanej gospodarki oferujemy Wam szeroki wybór ścieżek kształcenia- angielskojęzyczne studia akredytowane przez University of Wales, amerykańskie studia MBA oraz atrakcyjne specjalizacje na studiach polskojęzycznych.  
Stwarzamy Wam możliwości do aktywnych działań - proponując udział w konferencjach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata polityki, biznesu i mediów. Jesteśmy dumni ze wspaniałych absolwentów, którzy są wysokiej klasy fachowcami analitykami, liderami, przedsiębiorcami i menadżerami.

Program studiów koncentruje uwagę studenta na fundamentach wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowej wiedzy kierunkowej, która poza kursami obowiązkowymi jest pogłębiana i poszerzana na kursach wybranych. Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów z innych kierunków i wydziałów Uczelni Łazarskiego. Studentom studiów licencjackich przedkłada się możliwość realizacji specjalności studiów, tzw. profilu zawodowego. Jego wybór gwarantuje pozyskanie wiedzy podstawowej i kierunkowej, spełniającej wszelkie standardy krajowe i międzynarodowe w tym zakresie oraz realizację kursów specjalnościowych do wyboru.

Wydział Ekonomii i Zarządzania proponuje również tzw. ścieżki tematyczne, np. e-marketing, metody ilościowe w praktyce biznesu, uzupełniające lub dywersyfikujące wiedzę z zakresu kursów podstawowych, kierunkowych, oferowanych w ramach innych kierunków i/lub wydziałów. Ukończenie ścieżki tematycznej skutkuje uzyskaniem certyfikatu – jest to opcja realizowana poza specjalnościami.

W ofercie do wyboru znajdują się kursy w języku polskim i w języku angielskim, wykładane przez kadrę Uczelni, praktyków biznesu oraz profesorów wizytujących (w ramach programów Erasmus, Fundacji Fulbright’a i innych).


Kadra


prof. dr hab. Beksiak Janusz

prof. dr hab. Dobosiewicz Zbigniew

prof. dr hab. Fiszer Józef M.

prof. dr hab. Gierszewska Grażyna

prof. dr hab. Guzek Marian

prof. dr hab. Januszkiewicz Włodzimierz

prof. dr hab. Kisielnicki Jerzy

prof. dr hab. Koziej Stanisław

prof. dr hab. Madajczyk Piotr

prof. dr hab. Mazur Jolanta

prof. dr hab. Oręziak Leokadia

prof. dr hab. Rosati Dariusz

 

prof. n. dr hab. Bieńkowski Wojciech

prof. n. dr hab. Brdulak Jacek

prof n. dr hab. Gwiazdowski Robert

prof. n. dr hab. Iglicka-Okólska Krystyna

prof. n. dr hab. Krawczyk Rafał

prof. n. dr hab. Lipińska-Nałęcz Daria

prof. n. dr hab. Puławski Mieczysław

 

dr Bąk Krystyna

dr Błoński Mieczysław

dr Gałązka-Sobotka Małgorzata

dr Gawrońska-Nowak Bogna

dr inż. Harasiewicz-Mordasewicz Anna

dr Janiec Zygmunt

dr Jura Jarosław

dr Kaczmarek Tadeusz

dr Kondratowicz Andrzej

dr Konopielko Łukasz

dr Kowalski Lucjan

dr Krzak Maciej

dr Loth Edward

dr Łazarski Krzysztof

dr Malicki Maciej

dr Marcinkowska Zdzisława

dr Matera Rafał

dr Mbewe Richard

dr Mikita Małgorzata

dr inż. Najechalski Paweł

dr Neneman Jarosław

dr Nosiadek Grzegorz

dr Oleksiejuk Jacek

dr Staniek-Papaj Zofia

dr Szczygielski Krzysztof

dr Więcławski Jacek

dr Witek-Hajduk Marzanna

dr Zasada Zdzisław

 

mgr Dahl Martin

mgr Dłutek Agnieszka

mgr inż. Dmowska Grażyna

mgr Figurski Adam

mgr Gmaj Katarzyna

mgr Jarosz Rafał

mgr Karbownik Paweł

mgr Keryk Miroslava

mgr Kujawa Monika

mgr Marton-Gadoś Katarzyna

mgr Stolarczyk Piotr

mgr Wróblewski Artur

mgr Zimnowodzka Natalia


Współpraca międzynarodowa Wydziału


Współpraca naukowa pomiędzy warszawską Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego oraz niemiecką Fachhochschule Münster została rozpoczęta w roku 1999. Polega ona na organizacji corocznych studenckich konferencji naukowych, których głównym celem jest popularyzacja koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Ponadto poruszana jest tematyka związana z szeroko rozumianą integracją europejską, nowoczesnymi technologiami, globalizacją, polityką społeczną, demografią, czy transformacją społeczno- ustrojową w Europie. Prezentowane na konferencji referaty łączą dorobek takich dziedzin naukowych, jak: ekonomia, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, socjologia i świadczą o interdyscyplinarnym charakterze spotkań.
Konferencje odbywają się w Warszawie oraz w Münster (Niemcy) w języku niemieckim. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ludwiga Erharda w Bonn, udział jest całkowicie bezpłatny. Dwukrotnie prezentowane referaty udało się opublikować – w roku 2000 i 2001.
Od samego początku opiekę naukową nad konferencją sprawowali: ze strony niemieckiej prof. dr Peter Trapp oraz prof. dr Klaus Kobold, natomiast ze strony polskiej dr Tadeusz Teofil Kaczmarek, od roku 2004 także mgr Martin Dahl. Za każdym razem, udział w konferencji bierze około 25 osób. Połowa uczestników pochodzi z Polski, a połowa z Niemiec.

Władze Wydziału


Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania:

 prof. n. dr hab. Wojciech Bieńkowski

 

Prodziekan Wydziału ds. Rozwoju Naukowego i Współpracy z Zagranicą:

dr Bogna Gawrońska – Nowak

 

Prodziekan Wydziału ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych:

dr Małgorzata Gałązka- Sobotka

 

Prodziekan Wydziału ds. Toku Studiów:

dr Edward Loth

 

Prodziekan Wydziału ds. Studiów Walidowanych

Program Director Bachelor of Arts in International Relations and European Studies, Master of Arts in International Relations

dr Krzysztof Łazarski

     

Program Director Bachelor of Arts in Business Economics

Master of Science in International Business Economics

dr Łukasz Konopielko


Katedry


Katedra Finansów i Bankowości

Kierownik: dr Jarosław Neneman

 

Katedra Marketingu

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

 

Katedra Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych

Kierownik: prof. n. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

 

Katedra Organizacji i Zarządzania

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

 

Katedra Ekonomii

Kierownik: dr Bogna Gawrońska-Nowak

 

Katedra Europeistyki

Kierownik: prof. n. dr hab. Rafał Krawczyk

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rosati

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych

Kierownik: prof. dr hab. Józef M. Fiszer


Kontakt


Wydział Ekonomii i Zarządzania

   email, terminy pokój tel
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
prof.nadzw.dr hab. Wojciech Bieńkowski


w.bienkowski@lazarski.edu.pl


363b


305
Sekretariat Dziekana Wydziału EiZ
Paulina Krzeszycha

sekretariat_ekonomia@lazarski.edu.pl

363

326
Prodziekani Wydziału EiZ      
dr Małgorzata Gałązka – Sobotka m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl 363a 327
dr Bogna Gawrońska-Nowak   363a 328
dr Krzysztof Łazarski k.lazarski@lazarski.edu.pl 451 353
dr Edward Loth e.loth@lazarski.edu.pl 452 327
Kierownik Dziekanatu Wydziału EiZ
Jolanta Główka

j.glowka@lazarski.edu.pl

363c

302
Dziekanat EiZ – Obsługa Studentów PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00
362
(sektor F III piętro)
320
Studia Walidowane – dziekanat   362 369
Katedra – Wydział Ekonomii i Zarządzania   453 563
E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl

ARCHIWUM (pokój 08)

Odbiór dyplomów

poniedziałki 10:00 - 18:00

od wtorku do piątku 8:00 - 16:00
08 483

 


Oferta edukacyjna


Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 Wydział Ekonomii i Zarządzania w języku polskim prowadzi studia I stopnia na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe, a także II stopnia na kierunkach ekonomia i stosunki międzynarodowe. Studenci mają także możliwość kształcenia się na 4 programach anglojęzycznych dostępnych w ofercie Wydziału: Bachelor of Arts in Business Economics, Bachelor of Arts in International Relations and European Studies, Master of Science in International Business Economics oraz Master of Arts in International Relations

Tabela