Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Zarządzanie

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Zarządzanie to zestaw działań w zakresie planowania, organizowania, motywowania
i kontroli wszelkich zasobów (ludzkich, finansowych, rzeczowych, informacyjnych) firmy, prowadzonych z zamiarem maksymalizacji zysku i osiągnięcia celów zgodnych z misją organizacji. Uczelnia Łazarskiego zapewnia połączenie solidnych fundamentów wiedzy ekonomicznej z zagadnieniami z zakresu organizacji i zarządzania. Przygotowuje absolwentów do podjęcia zawodu menedżera przygotowanego do stopniowego przejmowania funkcji kierowniczych w dużych strukturach biznesowych, a także do zarządzania własną firmą.

 

Jakie umiejętności nabywasz na studiach?

 • poznajesz zasady rządzące gospodarką rynkową i funkcjonującymi na niej podmiotami, umożliwiające zarówno podjęcie pracy w korporacji jak i założenie własnej działalności gospodarczej
 • identyfikujesz przyczyn i uwarunkowań sukcesów i porażek organizacyjnych
 • optymalizujesz procesu podejmowania decyzji
 • poznajesz w praktyce techniki prowadzenia negocjacji w otoczeniu biznesowym firmy
 • przygotowujesz strategie biznesowych i biznesplanów

 

Kim możesz zostać po ukończeniu kierunku Administracja?

 • specjalistą w korporacjach, firmach prywatnych, przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych
 • kierownikiem działu
 • kreatywnym pracownikiem agencji reklamowej, firmy konsultingowej, agencji badania rynku
 • założycielem i właścicielem firmy

Specjalności


organizacja i zarządzanie

 • zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 • zarządzanie projektami w sektorze energetycznym
 • trzeci sektor w teorii i praktyce


marketing i logistyka

 • PR
 • logistyka międzynarodowa
 • e-marketing

Opisy Specjalności


Organizacja i Zarządzanie

Połączenie solidnych fundamentów wiedzy ekonomicznej z wiedzą w zakresie organizacji
i zarządzania pozwoli absolwentom podejmować obowiązki menedżera, przygotowanego do stopniowego przejmowania funkcji kierowniczych w coraz większych jednostkach organizacyjnych firmy. Pozwoli też na kompetentne kierowanie własną firmą. Przedmioty specjalistyczne dadzą absolwentom wiedzę pozwalającą na profesjonalne zajmowanie się różnymi aspektami zarządzania, takimi jak: metody zarządzania zasobami ludzkimi, metody kontroli jakości, kontroli przepływu surowców i materiałów (logistyka), metod wzrostu konkurencyjności i innymi.

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie marketingiem
 • Zarządzanie logistyczne
 • Internet w zarządzaniu firmą
 • Zarządzanie zmianą
 • Projektowanie struktur organizacyjnych
 • Kultura organizacji
 • Biznes plan
 • E-biznes
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w sektorze energetycznym
 • Zarządzanie organizacjami wirtualnymi
 • Gry decyzyjne

Marketing i Logistyka

Absolwent tej specjalizacji zdobędzie kompleksową wiedzę na temat współczesnych koncepcji i narzędzi  planowania oraz realizacji działań marketingowych i operacji logistycznych przedsiębiorstwa, a więc praktycznej wiedzy na temat działań związanych z tworzeniem atrakcyjnej oferty handlowej, oferowaniem i dostarczaniem dóbr i usług konsumentom oraz nabywcom instytucjonalnym. W dziedzinie marketingu uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia badań rynku, kształtowania produktów zaspokajających potrzeby nabywców, ustalania konkurencyjnych cen, prowadzenia negocjacji w biznesie, prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych, a także zarządzania marketingiem. W sferze logistyki student uzyska wiedzę na temat operacji związanych z przepływem produktów w procesie zaopatrzenia przedsiębiorstwa i dystrybucji oferowanych przez nie wyrobów.
Absolwent będzie miał specjalistyczną wiedzę na temat koncepcji, narzędzi i technik stosowanych w zakresie usług transportowo-spedycyjnych, logistycznej obsługi klientów, zarządzania systemami logistycznymi.  
Specjalizacja skutecznie przygotowuje do pracy w działach sprzedaży, na stanowiskach specjalistów ds. marketingu, czy produkt-menedżerów, specjalistów ds. spedycji i transportu - w firmach produkcyjno-handlowych i usługowych, a także do pracy na samodzielnych stanowiskach (w tym kierowniczych) w takich firmach jak agencje reklamy, agencje badań rynku, firmy transportowo-spedycyjne i logistyczne. 

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Plan marketingowy
 • Marketing usług
 • Marketing instytucjonalny
 • Logistyka
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka dystrybucji
 • Komunikowanie w biznesie
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Strategie public relations
 • Marketing bezpośredni
 • Psychologiczne podstawy badań marketingowych
 • Psychologia marketingu
 • e-marketing
 • e-reklama
 • e-PR

Program Studiów


Semestr I

 • Propedeutyka prawa
 • Mikroekonomia
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne + kurs e-learningowy
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Semestr II

 • Makroekonomia
 • Etyka i ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy zarządzania II
 • Podstawy rachunkowości
 • Marketing
 • Przedmioty do wyboru (2 z 3: Socjologia, Filozofia, Psychologia)
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Semestr III

 • Statystyka
 • Rachunkowość finansowa i finanse przedsiębiorstw
 • Zachowania organizacyjne
 • Badania marketingowe
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Przedmiot do wyboru ( 1 przedmiot z oferty)
 • Język obcy

Semestr IV

 • Ekonometria
 • Finanse publiczne
 • Przedmiot kierunkowy do wyboru (2 z 3) : Zarządzanie jakością, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Bezpieczeństwo publiczne
 • Przedmioty do wyboru
 • Przedmioty do wyboru
 • Przedmioty do wyboru
 • Język obcy

Semestr V

 • Zarządzanie projektami
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot do wyboru
 • Przedmiot do wyboru
 • Proseminarium - metodologia badań naukowych
 • Język obcy

Semestr VI

 • Zarządzanie strategiczne
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot specjalności
 • Praktyki studenckie
 • Seminarium dyplomowe
 • Język obcy