Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Master of Arts in International Relations » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Master of Arts in International Relations » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Master of Arts in International Relations Master of Arts in International Relations - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

O Kierunku


Master of Arts International Relations

Wszystkie programy angielskojęzyczne prowadzone na Uczelni Łazarskiego posiadają akredytację Departamentu Edukacji Stanu Delaware i są dzięki temu automatycznie uznawane w Stanach Zjednoczonych.

 

 

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich prowadzonych w języku polskim mają możliwość przeniesienia się na studia anglojęzyczne.

Rodzaj studiów: magisterskie

Tryb studiów: stacjonarny

Master of Arts in International Relations to studia w zakresie stosunków międzynarodowych, prowadzone w języku angielskim i akredytowane przez University of Wales w Wielkiej Brytanii. Absolwenci programu uzyskują dyplom Master of Arts in International Relations.

Jakie umiejętności nabywasz na studiach?

 • zdobywasz akademicką i zawodową wiedzę na temat współczesnych stosunków międzynarodowych oraz ich cywilizacyjnych, politycznych, społecznych i
 • ekonomicznych uwarunkowań
 • poznajesz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w kontekście międzynarodowym
 • zyskujesz umiejętności analityczne, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach wymagających racjonalnych i trafnych ocen i opinii
 • nabywasz zdolności pracy grupowej i komunikowania się w międzynarodowym środowisku
 • doskonalisz umiejętności językowe

 

Kim możesz zostać po ukończeniu kierunku Administracja?

Absolwent jest przygotowany zarówno do pracy zawodowej w sektorze publicznym i prywatnym, m.in. w służbie dyplomatycznej i konsularnej, administracji państwowej i samorządowej, międzynarodowych instytucjach i korporacjach oraz instytutach badawczych i mass mediach a także do do kontynuowania kariery akademickiej.

Dyplom Uniwersytetu Walijskiego

Studenci Master of Arts in International Relations uzyskają dyplom Uniwersytetu Walijskiego (brytyjskie MA degree) po zaliczeniu pierwszego roku studiów I seminarium magisterskiego na trzecim semestrze, oraz po pomyślnej ocenie pracy dyplomowej napisanej w języku angielskim. Praca dyplomowa sprawdzana jest zarówno przez polskich nauczycieli akademickich wykładających w programie studiów MA in International Relations, oraz przez tzw. egzaminatora zewnętrznego reprezentującego uniwersytet brytyjski.

Dyplom Uczelni Łazarskiego

Studenci programu magisterskiego na kierunku stosunki międzynarodowe uzyskują dyplom uczelni Łazarskiego po zaliczeniu dwuletniego programu studiów, oraz napisaniu pracy dyplomowej. Praca magisterska napisana dla uzyskania brytyjskiego degree jest jednocześnie pracą dyplomową wiodąca do uzyskania polskiego tytułu magisterskiego.


Program Studiów


Semestr I

 • Theories of International Relations
 • National & International Security
 • International Political Economy
 • Human Rights & Environmental Protection
 • Comparative Politics
 • Academic Writing
 • World Politics (Bridging course, for non-IR majors only)

Semestr II

 • Research Methods in International Relations, required
 • Globalization & Regionalization, required
 • Central and Eastern European Identity, elective
 • Chinese Civilization: Economy, Politics and Society in Past and Today, elective
 • Statesmanship, elective
 • Post-Communist Political and Economic Transition, elective
 • USA and the EU: Cultural, Political & Legal Differences in Approach to Modernity, elective
 • The History of World Empires, elective

Semestr III

 • Justice in IR
 • Strategic Games (Forecasting and Simulation Modeling)
 • International Financial Markets
 • International Economic Transactions
 • EU Business Law
 • MA Seminar

Semestr IV

 • MA Seminar, required
 • 3 electives by Visiting Professors