Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Ekonomia

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Ekonomia to nauka o efektywnym wykorzystaniu zasobów społecznych, zarówno przez ogół społeczeństwa, jak i przez jednostki – w zależności od specjalizacji ekonomicznej sposób zarządzania zasobami jest różnie postrzegany i obejmuje inne aspekty codziennego życia. Wiedza ekonomiczna jest niezbędna do zrozumienia i zapanowania nad zmieniającym się gwałtownie i nieustannie światem.

Jakie umiejętności nabywasz na studiach?

  • opracowanie dogłębnych analiz makro i mikro- ekonomicznych, wspartych solidną podstawą w zakresie teorii ekonomii
  • zasady funkcjonowania kluczowych działów gospodarki oraz efektywnego korzystania z zasobów materialnych i niematerialnych
  • krytyczna ocena poglądów na temat gospodarki w skali krajowej i miedzynarodowej

 

Kim możesz zostać po ukończeniu kierunku Ekonomia?

  • analitykiem w korporacjach, bankach i instytucjach doradczych
  • przedsiębiorcą prowadzącym interesy w handlu międzynarodowym
  • specjalistą ds. ekspansji gospodarczej na rynkach światowych

Specjalności
Studia licencjackie Handel międzynarodowy
Przedsiębiorczość
Analiza ekonomiczna
Ekonomika sektora energetycznego
   
Studia magisterskie Gospodarka światowa
Finanse i bankowość
Finanse międzynarodowe
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wycena nieruchomości
Międzynarodowy rynek pracy
Ekonomia regionalna
Ekonomia sektora publicznego
Integracja europejska
Zarządzanie w Trzecim Sektorze