Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Bachelor of Arts in International Relations and European Studies » Licencjackie stacjonarne

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bachelor of Arts in International Relations and European Studies Bachelor of Arts in International Relations and European Studies - Licencjackie stacjonarne

BA in International Relations and European Studies

Wszystkie programy angielskojęzyczne prowadzone na Uczelni Łazarskiego posiadają akredytację Departamentu Edukacji Stanu Delaware i są dzięki temu automatycznie uznawane w Stanach Zjednoczonych.

 

 

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich prowadzonych w języku polskim mają możliwość przeniesienia się na studia anglojęzyczne.

 

Istotą studiów licencjackich Bachelor of Arts in International Relations and European Studies jest przygotowanie studenta do rozumienia świata polityki, który zawsze tworzy ramy dla życia gospodarczego. Mocną stroną programu jest to, że zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców Uczelni Łazarskiego oraz ściśle z nami współpracującego Georgetown University w Waszyngtonie takich jak: ambasador prof. Thomas Dodd, prof. James Collins, prof. Gerald Mara, prof. rev. John Witek, prof. James Millward. Niewątpliwą atrakcją studiów są także formy kształcenia. Zajęcia mają formę interaktywną, dającą możliwość intensywnego zaangażowania studenta w ich problematykę.

Jakie umiejętności nabywasz na studiach?

 • znajomość koncepcji, teorii i historii stosunków międzynarodowych
 • krytyczna analiza procesów zachodzących w zintegrowanej Europie i globalizującym się świecie
 • zdolność pracy grupowej, współpracy i komunikowania się w międzynarodowym środowisku
 • doskonalenie umiejętności językowych

 

Kim możesz zostać po ukończeniu kierunku Administracja?

 • Specjalistą zatrudnionym w organach administracji rządowej i samorządowej i europejskiej
 • Pracownikiem firm współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego
 • Specjalistą, zatrudnionym w organach samorządu terytorialnego
 • Doradcą w organizacjach non-profit

Kim możesz zostać po ukończeniu kierunku BA in International Relations and European Studies?

Absolwenci interdyscyplinarnych studiów Bachelor of Arts in International Relations and European Studies to osoby kreatywne, elastyczne i otwarte, dobrze przygotowane do podejmowania różnorodnych wyzwań XXI w. Są doskonale przygotowani do pracy jako:

 • animatorzy lub analitycy polityki międzynarodowej w szczególności w służbie zagranicznej, w tym dyplomacji, instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzypaństwowych (ONZ, Bank Światowy)
 • specjaliści lub konsultanci do spraw marketingu globalnego i europejskiego w międzynarodowych korporacjach,
 • dziennikarze polityczni i społeczni w międzynarodowych mediach,
 • eksperci w organizacjach pozarządowych działających w Europie i świecie.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) stanowi solidną podstawę do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku ekonomia i kierunkach pokrewnych w Polsce i za granicą.

Dyplom University of Wales

Studenci Bachelor of Arts in International Relations and European Studies uzyskają dyplom University of Wales po złożeniu pracy dyplomowej, napisanej w języku angielskim oraz zdaniu egzaminu końcowego (obronie pracy). Praca dyplomowa jest sprawdzana pod względem poprawności merytorycznej przez polskich i brytyjskich nauczycieli akademickich związanych z naszymi programami anglojęzycznymi.

Dyplom Uczelni Łazarskiego

Studenci Bachelor of Arts in Business Economics po złożeniu pracy dyplomowej, napisanej w języku angielskim oraz po zdaniu egzaminu końcowego (obronie pracy), wraz z dyplomem Uniwersytetu Walijskiego uzyskają również dyplom Uczelni Łazarskiego.