Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Bachelor of Arts in Business Economics
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Bachelor of Arts in Business Economics

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bachelor of Arts in Business Economics Bachelor of Arts in Business Economics - Licencjackie stacjonarne

O Kierunku


BA in Business Economics

Wszystkie programy angielskojęzyczne prowadzone na Uczelni Łazarskiego posiadają akredytację Departamentu Edukacji Stanu Delaware i są dzięki temu automatycznie uznawane w Stanach Zjednoczonych.

 

 

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich prowadzonych w języku polskim mają możliwość przeniesienia się na studia anglojęzyczne.

 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii oraz biznesu w szerokim ujęciu, dostosowanym do potrzeb rynku i globalnej gospodarki. Program został tak skonstruowany, aby wyposażyć studentów zarówno w solidne fundamenty wiedzy ekonomicznej na bazie nowoczesnych teorii, jak i umiejętności praktyczne, tj. podstawy dobrej analizy z wykorzystaniem metod ilościowych. Kształcąc studentów, odpowiadamy na zapotrzebowanie przyszłych pracodawców, którzy poszukują osób potrafiących wykazać się myśleniem analitycznym, mających zdolności rozwiązywania problemów w bieżącej działalności, gotowych do efektywnej współpracy w zespole, a także potrafiących komunikować się bez względu na różnice kulturowe.

Jakie umiejętności nabywasz na studiach?

 • poznajesz narzędzia narzędzi z zakresu szeroko definiowanej analizy
 • nabywasz zdolności pracy grupowej i komunikowania się w międzynarodowym środowisku,
 • uczysz się zarządzania i optymalizowania procesów decyzyjnych
 • doskonalisz umiejętności językowe

Jest to możliwe dzięki:

 • spójnemu układowi treści programowych nadzorowanemu przez władze University of Wales,
 • wysokim standardom rekrutacji i doboru wykładowców (powielamy w tym zakresie dobre wzorce uczelni europejskich i amerykańskich),
 • niezwykłej dbałości o dopasowanie odpowiednich technik prowadzenia zajęć (metody interaktywne, case studies)

Dodatkowym atutem studiów jest możliwość obcowania z osobami z innych krajów, wykładowcami i studentami. Wymiana poglądów, rozwijanie zainteresowań w takim otwartym, wielokulturowym środowisku rodzi okazję do rzeczywistej konfrontacji z wszechobecną globalizacją. Warto podkreślić, iż posiadanie dyplomu dobrej, brytyjskiej uczelni jest niezaprzeczalnym atutem umożliwiającym skuteczną rywalizację o różne miejsca pracy w biznesie na całym świecie.

Kim możesz zostać po ukończeniu kierunku BA in Business Economics?

Absolwenci kierunku BA i Business Economics dysponują umiejętnościami analitycznymi, potrafią krytycznie myśleć, optymalizować procesy decyzyjne, są w stanie zrozumieć złożoność gospodarki światowej zarówno w wymiarze mikro – na poziomie przedsiębiorstwa, jak również w ujęciu makroekonomicznym. Charakteryzuje ich umiejętność podejmowania pracy zespołowej oraz dobra komunikatywność na różnych płaszczyznach: merytorycznych, kulturowych i językowych.

Możesz realizować wybraną ścieżkę kariery jako:

 • specjalista w międzynarodowych korporacjach, firmach konsultingowych i agencjach reklamowych
 • analityk w zagranicznych bankach i międzynarodowych instytucjach finansowych
 • menedżer w korporacjach międzynarodowych, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego i umiejętność pracy w środowisku multikulturowym

Ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) stanowi solidną podstawę do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku ekonomia i kierunkach pokrewnych w Polsce i za granicą.

Dyplom University of Wales

Studenci Bachelor of Arts in Business Economics uzyskają dyplom University of Wales po złożeniu pracy dyplomowej, napisanej w języku angielskim oraz zdaniu egzaminu końcowego (obronie pracy). Praca dyplomowa jest sprawdzana pod względem poprawności merytorycznej przez polskich i brytyjskich nauczycieli akademickich związanych z naszymi programami anglojęzycznymi.

Dyplom Uczelni Łazarskiego

Studenci Bachelor of Arts in Business Economics po złożeniu pracy dyplomowej, napisanej w języku angielskim oraz po zdaniu egzaminu końcowego (obronie pracy), wraz z dyplomem Uniwersytetu Walijskiego uzyskają również dyplom Uczelni Łazarskiego.


Program Studiów


Semestr I

 • Mathematics/Matematyka
 • Microeconomics, Introductory/Mikroekonomia
 • Sociology for Economists/Socjologia
 • Current Issues of European and Global Economy/Wybrane problemy gospodarcze Europy i Świata
 • Academic Writing (Advanced English)/Sztuka pisania naukowego I (Angielski zaawansowany)
 • Introduction into Business/Wprowadzenie do biznesu
 • Physical Education/WF

Semestr II

 • Macroeconomics, Introductory/Makroekonomia
 • Introduction into Economic Analysis/Wprowadzenie do analizy ekonomicznej
 • Economics of Integration/Ekonomia integracji europejskiej
 • Information Technology/Informatyka
 • Academic Writing (Advanced English)/Sztuka pisania naukowego I (Angielski zaawansowany)
 • Physical Education/WF

Semestr III

 • Intermediate Microeconomics/Mikroekonomia (zaawansowana)
 • Issues in Macroeconomic Policy/Polityka gospodarcza
 • Statistics/Statystyka
 • Mathematical Economics I/Ekonomia matematyczna
 • Accounting/Rachunkowość
 • Banking and Finance/Rachunkowość
 • Regional Economics/Gospodarka regionalna
 • Electives I/Przedmiot do wyboru

Semestr IV

 • International Economics/Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Intermediate Macroeconomics/Makroekonomia (zaawansowana)
 • Managerial Economics/Ekonomia menedżerska
 • Econometrics/Ekonometria
 • Public Finance/Finanse publiczne
 • Elective II/ Przedmiot do wyboru

Semestr V

 • Social Policy/Polityka społeczna
 • Game Theory/Teoria gier
 • Research Methods/Metodyka pracy naukowej
 • International Law/Prawo międzynarodowe
 • Electives III/Przedmiot do wyboru
 • Electives IV/Przedmiot do wyboru
 • Electives V/Przedmiot do wyboru

Semestr VI

 • Investment Analysis/Metody wyceny projektów gospodarczych
 • Elective VI/ Przedmiot do wyboru
 • Elective VII/ Przedmiot do wyboru
 • Elective VIII/ Przedmiot do wyboru
 • BA Seminar/ Seminarium dyplomowe